PERSONLIG VEJLEDNING (SHAMANISTISK COUNSELLING)
Alle mennesker kan lære at gennemføre en shamanistisk rejse og få bevidsthed om og kontakt til Åndeverdenen.
Min opgave under en counselling er at fortælle dig om en metode, som er udviklet af den amerikanske antropolog
Michael Harner og som jeg har god erfaring med at videregive.
Vi begynder med en samtale, hvor du fortæller om det du vil arbejde med. I fællesskab finder vi frem til formålet
med din rejse. Med hjælp fra trommelyde (jeg anvender lyd-cd ved counselling-sessioner) bevæger du dig ind i en
anden bevidsthedstilstand. Du gennemfører en rejse ifølge det mål vi har talt om i vores indledende samtale.
Du er velkommen til at sende en e-mail eller ringe til mig, hvis du ønsker uddybende oplysninger.

SHAMANISME
+ meditation + sang
Christa Baumgartner, Skelagervej 263, 8200 Århus N, mobil 2991 5712, fastnet 3513 5712, christabaumgartner2@gmail.com
Christa Baumgartner
SJÆLEHENTNING
De fleste mennesker kommer ud for traumatiske oplevelser i deres liv. Det kan være velmente opdragelsesmetoder i
barndomstiden, ulykker, alvorlig sygdom, narkose, dødsfald i familien, krigsoplevelser m.fl. For at mennesker kan
tilpasse sig eller overleve, kan en del af sjælen vælge at forlade kroppen.
I situationen er dette en positiv strategi af den menneskelige psyke (psyke er græsk for sjæl). Vender sjæledelen
tilbage efter en tid, er alt godt - hvis den forbliver 'ude', kan det præge livet i en uheldig retning. Vi kan miste energi
og glæde, lide af hukommelsestab, mangle jordforbindelse, have en fornemmelse af ikke at høre til, føle os ved siden
af os selv.
På grund af ét eller flere af disse symptomer kan mennesker gribe til erstatninger i form af fx overdreven brug af
internet, sex, stoffer, alkohol m.m. - hvilket oftest kun øger afsavnet.
Ved en shamanistisk sjælehentning kan jeg i kraft af kontakten med mine Åndehjælpere finde og hente tabte
sjæledele til mennesker. Hvis alt går vel ved arbejdet, kan den tabte sjæledel integreres og klienten vil opleve en
ændring i sin psyke.