Sammenbrud
Mennesker og tro 13. marts 2011, kl. 08:03
på Danmarks Radio,P1


Mennesket er kommet på kollisionskurs med klodens klima, fordi vi har udviklet et brutalt natursyn. Det mener
dr.theol. Ole Jensen, som i mange år har været optaget af forholdet imellem den økonomiske vækstfilosofi og
teologiens udsagn om menneskets forhold til naturen.

I en samtale med Anders Laugesen fortæller Ole Jensen om, hvorfor vi efter hans mening er en del af en
krænkerkultur uden agtelse for skaberværket. Men Ole Jensen understreger samtidig, at vi har mulighed for at
træffe nye valg i forhold til vores måde at leve på.

Valget af livsstil hænger i udpræget grad sammen med vores livssyn, og her kommer blandt anden den teologiske
tolkning af menneskets livsbetingelser ind. Ole Jensen er overbevist om ,at håbet er en fundamental del af det at
være menneske, og at det altid giver mulighed for at ændre kurs.

Ole Jensen udgav for nylig bogen "På kant med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn" på forlaget
Anis.

Sidst i programmet fortæller forfatter Andrew Harvey om, hvordan aktivisme funderet på overbevisningen om
livets fundamentale hellighed kan være med til at redde verden. Mennesker skal finde punktet, hvor deres hjerte
går i stykker i mødet med verdens elendighed, og ud fra det sted begynde at handle.

Hør udsendelsen på www.dr.dk/menneskerogtro

Andrew Harvey er forfatter til mere end 30 bøger. Senest bogen "The Hope. A Guide to Sacred Activism".