FORMÅL

Jeg vil gerne videregive kundskab og værktøjer til de mennesker,
som føler sig tiltrukket af det shamanistiske univers.

Jeg nærer dyb respekt for alle tænkelige spirituelle tilgange og er
samtidig af den overbevisning, at shamanismen er en af de farbare
veje til større bevidsthed og glæde. Bevidsthed om egne kræfter,
bevidsthed om samvær med andre og oplevelsen af samhørighed
med hele universet og dyb glæde, men også ansvar, som livet på
Moder Jord indebærer.

Jeg tilstræber at skabe rammer, hvor den enkelte kan finde
fodfæste på en spirituel vej. En vej, der kan blive en del af
hverdagen og en del af det at være menneske i det 21. århundrede.

SHAMANISME
+ meditation + sang
Christa Baumgartner
Christa Baumgartner, Skelagervej 263, 8200 Århus N, mobil 2991 5712, fastnet 3513 5712, christabaumgartner2@gmail.com
formål
Mærk samhørigheden
med Naturen