SHAMANISME

Shamanisme er den tidligst kendte spirituelle praksis og har været brugt over hele jordkloden
inden religionernes opståen. Mens den igennem de sidste fire til fem århundreder er blevet
udryddet eller glemt i store dele af verdenen, har den oplevet en renæssance i de sidste årtier af
1900-tallet, og mange mennesker fra moderne samfund udøver shamanisme i dag. Oftest er der
tale om by-shamanisme, og selv om tilknytningen til Naturen stadigvæk er en væsentlig del af den
urbane shamanisme, kan shamanistiske metoder udøves i en lejlighed eller på et mødested i en by.

I det shamanistiske univers er vi overbeviste om, at alt er besjælet og at alting hænger sammen.
Vi arbejder med Kraftdyr og Åndelige Vejledere. Kraftdyrene kan hjælpe os med at opnå mere
kraft i vores liv, og Vejlederne kan hjælpe os med gode råd i livets spørgsmål.

En shaman har traditionelt været en kvinde eller en mand, der byggede bro mellem det verdslige
og det åndelige. Helbredelse, både af psyken og af kroppen, formidling af Kraft og vejledning
samt kontakten til Naturen var shamanens områder. Oftest var shamanens arbejde iklædt
ceremonier og ritualer. Disse har lignet hinanden over hele jordkloden i en tid, hvor der ingen
forbindelse var mellem verdensdelene. Rejsen til Ånderne, som vi betegner shamanistisk rejse, har
været kerneredskabet i en shamans arbejde.

Klik her, hvis du vil vide noget om mit mål med mine workshops og min vejledning.

SHAMANISME
+ meditation + sang
Christa Baumgartner, Skelagervej 263, 8200 Århus N, fastnettelefon 3513 5712, mobil 2991 5712, christabaumgartner2@gmail.com
shamanisme
Christa Baumgartner
ARTIKLER
Shamanisme som livsform
af Christa Baumgartner
Udsendelse dr.dk
Omtale af en udsendelse
med Anders Laugesen om
menneskers ændrede
natursyn
Forskellige artikler
under
bibliotek
www.shamanism.dk