SHAMANISME
+ meditation + sang + dans
Christa Baumgartner
Christa Baumgartner, Skelagervej 263, 8200 Århus N, mobil 2991 5712, christabaumgartner@email.dk
DEN SHAMANISTISKE REJSE

Alle mennesker kan lære at gennemføre en shamanistisk rejse. Oftest anvender man
trommer eller rasler for at udvide bevidsthedstilstanden og opleve Åndeverdenen. Dér
kan du finde dit Kraftdyr og din Åndelige Vejleder. Jo oftere du plejer denne kontakt
desto mere hjælp og svar på spørgsmål i dit liv kan du hente.

Jeg kan lære dig at lave en shamanistisk rejse - se
personlig vejledning.

Du kan læse mere om den shamanistiske rejse i Michael Harners bog
Shamanens vej
- en guide til kraft og healing
, Bogans forlag.
Alle kan hente kraft og
vejledning i Åndeverdenen